Nuomonės dėl laivų įgulų sudėties kardinaliai išsiskyrė.

Ką turės daryti Susisiekimo ministerija, gavusi du vienas kitam prieštaraujančius raštus iš Lietuvos laivų savininkų asociacijos (LLSA) ir Lietuvos jūrininkų sąjungos (LJS)? Pastaroji kategoriškai pasisako prieš laivų, plaukiojančių su Lietuvos vėliava, leistino įgulų narių samdyti iš trečiųjų šalių skaičiaus didinimą. Tuo suinteresuoti laivų savininkai, kurie susiduria su jūrinių specialistų stygiaus problema.

Praėjusį penktadienį Jūrų kapitonų asociacijos susirinkime dalyvavę LLSA vykdomasis direktorius Gintautas Kutka ir LJS pirmininkas Petras Bekėža sukėlė audringas diskusijas. Vienas gąsdino Lietuvos vėliavos pakeitimu šalies laivuose, o kitas jos paskelbimu patogia vėliava. Kapitono Vytauto Paulausko manymu, pirmiausia reikia susitarti tarpusavyje, o tik paskui kreiptis į Susisiekimo ministeriją.

Įsisenėjusios problemos

Pasak G. Kutkos, jau kelerius metus valdžiai yra rašomas lūkesčių laiškas. Ir vis dėlto yra tokių įsisenėjusių problemų, kurių sprendimo iki šiol nerado nė viena valdžia ir jos velkasi metų metus. Pavyzdžiui, dienpinigių problema. Jie nėra įtraukti į atlyginimus, nuo jų nemokami mokesčiai, tad jūrininkų pensijos bus labai mažos. Pasak P. Bekėžos, dienpinigiai AB „DFDS Seaways“ sudaro apie 24-25 proc. iš darbdavio gaunamų pajamų, o „Limarko“ laivininkystės kompanijoje – 50-60 proc.

Kita problema – laivo priskyrimas nekilnojamajam turtui, kas apsunkina notarinių sutarčių tvirtinimą, nes reikalaujama versti į lietuvių kalbą ir t. t. Žinoma, tai toli gražu ne visos įsisenėjusios ir nesprendžiamos problemos.

Trūksta jūrininkų

Pagal dabar galiojantį Prekybinės laivybos įstatymą, 50 proc. laivo, plaukiojančio su Lietuvos vėliava, įgulos narių turi sudaryti Europos Sąjungos (ES) ar Europos ekonominės erdvės EEE piliečiai, iš trečiųjų šalių galima įdarbinti 50 proc. įgulos narių. Laivo kapitonas gali būti tik valstybės narės pilietis.

Pasak G. Kutkos, jaunimas, baigęs mokslus Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje, svajoja dirbti tanklaiviuose ir nesiveržia papildyti Lietuvos laivų įgulų gretas. Laivininkų 2017-aisiais baigė mokslus Klaipėdoje 100, o 2021-aisiais 53, mechanikų atitinkamai 79 ir 25, o elektromechanikų šiemet tik 9, anksčiau nebuvo.

G. Kutkos teigimu, VšĮ Jūrinio sektoriaus darbuotojų rengimo centre, kuris įsteigtas sujungus anksčiau jūreivius rengusią Klaipėdos laivininkų mokyklą bei laivų statytojus ir remontininkus rengusią Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokyklą, per trejus metus iš viso parengti 40 jūreivių, jūreivių suvirintojų – 35, virėjų – 16.

„Atrodo, nebelieka jūreivio specialybės. Senosios kartos atstovų sparčiai mažėja, labai greitai iškils problema. Todėl reikia keisti įstatymą, panaikinti tą 50 proc. įgulos narių reglamentavimą. Išimties tvarka turėtų būti leidžiama būti kapitonu ne ES ir EEE piliečiui. Tai galėtų spręsti Lietuvos transporto saugos administracija, nors ji šiuo metu nėra aktyvi ir bijo prisiimti atsakomybę“, – sakė LLSA vykdomasis direktorius.

Pasak P. Bekėžos, labai blogai, jeigu kapitonas yra ne Lietuvos pilietis, nes jis turi laive atlikti tam tikras valstybės poįstatyminiais aktais jam deleguotas funkcijas. Pavyzdžiui, būdamas kitos šalies pilietis jis negalėtų laive organizuoti rinkimų.

Kapitonai replikavo, kad apskritai mažėja moksleivių profesinėse mokyklose, nes Lietuvoje mažėja gyventojų, kad jūrinis sektorius nėra išskirtinis. „Kai tik gyvenimas gerėja, mažiau žmonių nori plaukti į jūrą“, – sakė vienas kapitonas.

Be abejo, kapitonai replikavo, kad reikia mokėti didesnius atlyginimus, ir tada rasis norinčiųjų dirbti. LLSA atstovo teigimu, uždarbio maržos nėra didelės, laivų savininkai samdydami jūrininkus iš trečiųjų šalių ne per daugiausia sutaupo.

Anot jauno kapitono, tegu pabando laivų savininkai samdyti kinus, filipiniečius, netruks įsitikinti jų darbo kokybe, kai laivai pradės byrėti, nes nebus tinkamai ir kvalifikuotai prižiūrimi.

Kitos šalys turi du registrus

LLSA nori, kad ribojimų samdyti jūrininkus iš trečiųjų šalių panaikinimo klausimas būtų svarstomas, o LJS – kad Lietuvos laivuose pirmiausia būtų užtikrintos darbo vietos mūsų šalies jūrininkams.

Šiuo metu Lietuvos jūrų laivų registre yra 102 laivai, iš jų konvencinių – tik apie 30. Lietuvos jūrininkų registre yra 6,5 tūkst. jūrininkų. Jie jau ir taip priversti ieškoti darbo užsienio šalių laivuose.

G. Kutkos teigimu, Latvijoje laivų, plaukiojančių su Latvijos vėliava, daugėja, nors latviai neturi tokių apribojimų dėl įgulos narių. Beje, suomiai jau registruoja savo laivus Latvijos laivų registre, o Lietuvos – ne.

Vakarų Europos šalys neretai turi du laivų registrus, pirmas būna, galima sakyti, nacionalinis, o antrojo registro laivuose gali dirbti bet kas. Vienu metu buvo ir Lietuvoje svarstomas klausias dėl antro laivų registro steigimo. Paaiškėjo, kad tam nebuvo nei būtinybės, nei poreikio.

Iš jūrininkų per maža naudos

Paklaustas, o ką darys laivų savininkai, jeigu įstatymas nebus pakeistas, kaip jie suksis, G. Kutka atsakė tradiciškai – teks keisti vėliavą. Šita frazė Lietuvos laivų savininkų lūpose skamba gana dažnai. Kapitonui Žygintui Gineičiui įdomu, kodėl iki šiol vėliava Lietuvos laivuose nebuvo pakeista. Manoma, kad todėl dar laikomasi Lietuvos jūrų laivų registro, kad LLSA įkainiai nėra dideli, kad samdoma pigesnė darbo jėga, galima mokėti dienpinigius ir pan. Jie turi čia galimybę gauti didesnį pelną.

Jau seniai kalbama, kad Lietuvos transporto saugos administracija daugelį funkcijų perduos kvalifikacinėms bendrovėms, tada šalies laivuose nebeliks jokių apribojimų. Laivų priežiūrą irgi norima perduoti privatiems asmenims. Pasak kapitono Sauliaus Šiaučiūno, tikėtis Vyriausybės dėmesio jūriniams dalykams sunku, nes tie keli tūkstančiai Lietuvos jūrininkų yra lašas jūroje, jie daro labai mažą įtaką šalies ekonomikai. Be to, jie nemoka gyventojų pajamų mokesčio, jų „Sodros“ mokestis mažesnis ir pan. Vyriausybė neskiria pakankamai dėmesio nei laivybai, nei aviacijai.

Pasak profesoriaus V. Paulausko, jokios valstybinės jūrinės politikos nėra. Kapitonas S. Šiaučiūnas teigia, kad nenustatytos jokios ateities gairės.

Neinvestuoja į jūrininką

P. Bekėža sako, kad laivų savininkai LJS už nugaros eina kaip lobistai ir bando prastumti sau naudingą įstatymą. Seniau taip pat tyliai buvo pakeista ankstesnė nuostata, kad du trečdaliai įgulos turi būti ES piliečiai – į 50 proc.

Pasak LJS pirmininko, tuo, kad į Lietuvos laivus ateitų dirbti iki 100 proc. trečiųjų šalių piliečių, yra suinteresuotos tik dvi mūsų šalies laivybos kompanijos. Jis įvardijo Lietuvos kompanijos vadovą, pareiškusį, kad Lietuvos jūrininkai yra silpni.

P. Bekėžos teigimu, kitose valstybėse laivų savininkai investuoja į jūrininkus, į jų rengimą, pavyzdžiui, Norvegijoje, o Lietuvos savininkai neįdeda nė cento. G. Kutka su tuo nesutinka, jis sako, kad jie investuoja į jūrininkų rengimą, nes sudaro sąlygas studentams atlikti praktiką savo laivuose.

Kapitonas Ž. Gineitis sako, kad vienas dalykas surasti tinkamą specialistą, o kitas – jį išlaikyti laive.

Jūrininkas turi gauti daugybę sertifikatų ir mokėti už juos savo pinigus. Kam jam taip vargti, jeigu jis gali daugiau uždirbti krante? Tai išbandę jūrininkai į jūrą nebegrįžta.

Sieks pigios vėliavos statuso

LJS pirmininkas teigė, kad jeigu įstatymas bus pakeistas ir Lietuvos laivuose galės dirbti kad ir 75 proc. jūrininkų iš trečiųjų šalių, LJS, būdama Tarptautinės transporto darbuotojų federacijos (ITF) narė, kels klausimą dėl Lietuvos vėliavai suteikimo pigios vėliavos statuso.

LJS pozicija tokia, nes, jos manymu, laivų savininkai taip elgiasi norėdami gauti kuo didesnį pelną. Lietuvos jūrininkai nesutinka dirbti po 5-6 mėnesius jūroje, todėl ieškoma tų, kurie dirbtų tokiomis sąlygomis.

Šaltinis: Vakarų Ekspresas

Įsakymas dėl dokumentų galiojimo termino pratęsimo

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL DOKUMENTŲ GALIOJIMO TERMINO PRATĘSIMO

2021 m. vasario 15 d. Nr. 3-93

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos saugios laivybos įstatymo 3 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos prekybinės laivybos įstatymo 4 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimą Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“:

1. Nustatau, kad:

1.1. jūrinio laipsnio diplomų, globalinės jūrų avarinio ryšio saugumo sistemos radijo ryšio operatoriaus diplomų, jūrinio laipsnio kvalifikacijos liudijimų ir šių dokumentų patvirtinimų, specialiųjų liudijimų, kompetencijos liudijimų pripažinimo patvirtinimų bei Lietuvos Respublikos jūrininko knygelių, kurių galiojimo terminas baigiasi asmeniui būnant laivo reise, kuris dėl nepalankios epideminės COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) situacijos neplanuotai užsitęsė, galiojimo terminas pratęsiamas iki laivo reiso pabaigos, bet ne ilgiau kaip šešiems mėnesiams nuo atitinkamo dokumento galiojimo pabaigos;

1.2. susiklosčius aplinkybėms, susijusioms su epidemine COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) situacija, dėl kurių nėra galimybės atlikti laivų, plaukiojančių su Lietuvos valstybės vėliava, apžiūrų ir išduoti atitinkamų liudijimų ar jų patvirtinti, liudijimų galiojimo terminas pratęsiamas trims mėnesiams nuo jų galiojimo termino ar laikotarpio, skirto liudijimui patvirtinti, pabaigos.

2.  Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. balandžio 21 d. įsakymą Nr. 3-223 „Dėl dokumentų galiojimo termino pratęsimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

Susisiekimo ministras                                                                                                          Marius Skuodis

Dėl padėties jūrų laivybos sektoriuje

Lietuvos Respublikos

Susisiekimo ministrui                                                                                   2021-02-03 Nr. 2-01-01

Mariui Skuodžiui                                                                                                            Klaipėda

 

Lietuvos jūrininkų sąjunga (toliau – LJS) ir Jūrų kapitonų asociacija (toliau Asociacija) sveikina Jus su naujomis LR Susisiekimo ministro pareigomis. Esama situacija Lietuvos jūrų laivybos sektoriuje kelia nemažai rūpesčių tiek jame dirbančioms įmonėms, darbuotojams, tiek ir jį prižiūrėti turinčioms institucijoms. Suprantama, kad šioje srityje Jūsų laukia rimti iššūkiai ir nelengvi sprendimai, apimantys ne tik jūrų laivybos sektorių. LJS ir Asociacija yra sukaupusios didelę patirtį jūrų laivybos srityje ir labai tikimės, kad būsime įtraukti į sprendimų priėmimo procesą per konsultavimo ir informavimo procedūras.

 

Teikiame jūrininkams aktualius klausimus, kurie reikalauja neatidėliotinų sprendimų:

 

1. Reikėtų jūrų laivybos šaką pripažinti ir laikyti prioritetine Lietuvos ūkio šaka ir parengti ilgalaikę nacionalinės jūrų laivybos programą.

 

2. Jūrininkų darbo apmokėjimas susideda iš dviejų dalių: darbo užmokesčio ir dienpinigių. Vykdant reformą darbo užmokestis buvo indeksuotas koeficientu 1,289 ir socialinio draudimo įmokas moka patys jūrininkai. Dienpinigiai nepripažįstami atlyginimo dalimi, nuo jų nemokamos įmokos SODRA‘i, todėl jūrininkų pensijos, socialinio draudimo išmokos mažesnės, negu turėtų būti. TDO Konvencija dėl darbo jūrų laivyboje nustato, kad jūrininkų socialinės garantijos būtų ne blogesnės kaip kranto darbuotojų. Reikėtų naikinti dienpinigius, juos pridėti prie bazinio darbo užmokesčio (pareiginės algos), indeksavus koeficientu 1,289.

 

3. Jūrininkų gaunamų pajamų apmokestinimas gyventojų pajamų mokesčiu (GPM) nevienodas. Pažeidžiama LR Konstitucija – lygiateisiškumo principas. Suvienodinti GPM jūrininkams, dirbantiems Europos Ekonominės Erdvės šalių ir trečiųjų šalių laivuose, pasinaudojant Latvijos pavyzdžiu.

 

4. Jūrininkų apmokestinimas privalomu sveikatos draudimu nevienodas. Pažeidžiama LR Konstitucija – lygiateisiškumo principas. Reikėtų suvienodinti jūrininkų, dirbančių Lietuvos ir užsienio šalių laivuose, PSD taikant lengvatinį tarifą.

 

5. Spręsti klausimą dėl jūrininkų gerovės (socialinio buitinio aptarnavimo) krante (TDO Konvencija ir LR Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymas), bei dėl užsienio jūrininkų buvimo uoste terminų (LR įstatymas neatitinka TDO Konvencijų reikalavimo).

 

6. Sutvarkyti Lietuvos teisinę bazę pagal ratifikuotų TDO konvencijų dėl darbo jūrų laivyboje ir dėl darbo žvejybos sektoriuje reikalavimus.

 

Taip pat, labai aktualūs klausimai jūriniame sektoriuje susiję su įvykdyta Lietuvos saugios laivybos administracijos reorganizaciją (dabar – LTSA), kuri įnešė nemažai sumaišties ir tik dar labiau susilpnino jūrinio sektoriaus priežiūros ir kontrolės mechanizmus; 1978 m. Tarptautinės konvencijos dėl jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų (STCW) reikalavimų įgyvendinimo Lietuvoje problematika; Lietuvos atstovavimas Tarptautinėje jūrų organizacijoje (TJO) ir Europos jūrų saugumo agentūroje (EMSA).

 

Atsižvelgdami į tai, labai tikimės, kad Jūsų vadovaujama LR Susisiekimo ministerija nekartos ankstesnės vadovybės klaidų, priimant skubotus, kartais nepamatuotus sprendimus, jų neaptarus, neišdiskutavus su jūrine bendruomene, bet pasikvies jūrinės bendruomenės atstovus platesnei diskusijai ir situacijos aptarimui, prieš priimant jai svarbius sprendimus.

 

Prašome atkurti Patariamąją tarybą jūrinio sektoriaus klausimais ir inicijuoti jūrinės bendruomenės atstovų susitikimą su Jumis, kad galėtume plačiau pristatyti svarbiausius klausimus ir problemas jūriniame sektoriuje, kurias būtina spręsti artimiausioje ateityje. Esame pasiruošę aktyviai bendradarbiauti ir siūlome pasibaigus karantinui organizuoti susitikimą Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos patalpose (su LAJM direktoriumi suderinta) Jums patogiu laiku.

 

Pagarbiai,

LJS pirmininkas                                                                                                Petras Bekėža

 

Jūrų kapitonų asociacijos pirmininkas                                                        Juozas Liepuonius

LJS Konferencija

2019.12.14  Klaipėdoje įvyko Lietuvos jūrininkų sąjungos  (LJS) ataskaitinė rinkiminė konferenciją.

                                           Konferencijoje dalyvavo 38 delegatai ir 12 svečių.

Darbotvarkėje svarstyta:

 

 1.        1. LJS Tarybos veiklos nuo 2017-12-16 iki 2019-12-14 ataskaita.
 2.        2. LJS Iždo komisijos ataskaita nuo konferencijos iki konferencijos.
 3.        3. LJS Revizijos komisijos aktas už 2019 m. 11 mėnesių.
 4.        4. LJS Tarybos narių ir kandidatų į LJS Tarybos narius rinkimai.
 5.        5. Pranešimų svarstymas, pasisakymai, pasiūlymai.
 6.        6. LJS Iždo komisijos rinkimai.
 7.        7. LJS Revizijos komisijos rinkimai.
 8.        8. Žymių žmonių pagerbimo organizacinės komisijos steigimas ir narių rinkimai.
 9.        9. LJS Konferencijos nutarimo projektas.

Konferencija, išklausiusi LJS Tarybos veiklos, LJS Iždo ir Revizijos komisijų ataskaitas, atstovų pasisakymus, konstatuoja, kad:

 • LJS Taryba tinkamai vadovavo LJS veiklai, keldama jos autoritetą Lietuvoje ir užsienyje;
 • LJS Tarybos veikla tarp Konferencijų buvo įvairiapusė, ginant jūrininkų teises ir interesus bei įtvirtinant geresnes darbo sąlygas ir socialines garantijas jūrininkams;
 • LJS, būdama pilnateisė ITF ir ETF narė, aktyviai bendradarbiavo su užsienio šalių ir Lietuvos profsąjungomis ginant savo narių ir užsienio jūrininkų teises bei interesus;
 • LJS atstovai aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje. Bendradarbiaudami su jūrinės bendruomenės atstovais, LJS aktyviai dirbo parengiant ir priimant teisės aktus aktualiais jūrininkams klausimais, rėmė ir dalyvavo organizuojant jūrinius renginius, visuomenei aiškino ir puoselėjo jūrines tradicijas.

Naujai išrinkta LJS Taryba LJS pirmininku išrinko Petrą Bekėža. LJS pirmininko pavaduotojais išrinkti: Remigijus Kalnius ir Andrej Černov.

Dėl izoliavimo reikalavimų jūrininkams

Lietuvos laivų savininkų asociacijai

Lietuvos jūrininkų sąjungai

Kopija:

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai

Lietuvos transporto saugos administracijai

2020-10- Nr. (10.2.3.4E-412) 10-

Į 2020-09-30 Nr. VD-20-29

DĖL IZOLIAVIMO REIKALAVIMŲ JŪRININKAMS

 

Atsakydami į Jūsų raštą dėl izoliavimo reikalavimų taikymo jūrininkams, informuojame, kad izoliavimo tvarką reglamentuoja Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės). Pažymime, kad asmenys, atvykę iš COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių, įtrauktų į COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“, privalo 14 dienų izoliuotis, tačiau vadovaujantis Taisyklių 8 p. turi galimybę gauti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro leidimą palikti izoliavimo vietą nustatytais atvejais, turint atliktą tyrimą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti ir gautą neigiamą atsakymą. Taip pat, vadovaujantis Taisyklių 15.9 papunkčiu, sąlytį turėjusiems asmenims, grįžusiems iš užsienio,

sudarytos sąlygos išeiti pasivaikščioti į lauką, bet nutolti ne toliau kaip 1 km nuo izoliavimo vietos ir dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones). Draudžiama lankytis žmonių susibūrimo vietose (renginiuose, parduotuvėse, muziejuose, viešo maitinimo vietose ir pan.). Jei su asmeniu susisiekia pareigūnai, atliekantys izoliuotų asmenų tikrinimą dėl izoliavimo reikalavimų laikymosi, asmuo privalo grįžti į izoliavimo vietą. Vadovaujantis Taisyklių 16.1.3 papunkčiu, sąlytį turėję asmenys, grįžę iš užsienio valstybės, gali gyventi tame pačiame name / bute su nekeliavusiais šeimos nariais ar kitais asmenimis, jeigu šie sutinka gyventi kartu. Tokiu atveju keliavę ir nekeliavę asmenys turi gyventi atskiruose gerai vėdinamuose kambariuose, apriboti judėjimą namuose ir sumažinti dalijimąsi bendra erdve.

 

Atkreipiame dėmesį, kad iki 2020 m. spalio 16 d. izoliavimo išimtys jūrininkams nebuvo taikomos, nepriklausomai nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių laivuose, tačiau nuo 2020 m. spalio 17 d. vadovaujantis Taisyklių 11.15 papunkčiu izoliavimas nėra privalomas ir Taisyklės netaikomos jūrininkams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką iš reiso/pamainos jūroje.

 

Sveikatos apsaugos viceministras Algirdas Šešelgis