ITF Inspektorius

ITF inspektoriaus pareigos:

  • Atlikti laivų patikrinimus siekiant užtikrinti, kad gyvenimo ir darbo sąlygos laive atitinka bent jau galiojančius tarptautinius standartus;
  • Patikrinti, ar su patogios šalies vėliava plaukiojančių laivų savininkai laikosi sudarytų ITF patvirtintų sutarčių sąlygų;
  • Vesti derybas dėl Tarptautinei transporto darbuotojų federacijai (ITF) priimtinų sutarčių pasirašymo su laivų, plaukiojančių su patogios šalies vėliava, savininkais tiek imantis, tiek nesiimant streiko veiksmų;
  • Esant reikalui, koordinuoti vietinius streiko veiksmus palaikant glaudžius ryšius su Tarptautine transporto darbuotojų federacija (ITF) ir kitomis susijusiomis profesinėmis sąjungomis;
  • Jūrininkų vardu spręsti pretenzijas dėl darbuotojams neišmokėtų sumų ir bendradarbiauti su vietiniais juristais bei Tarptautine transporto darbuotojų federacija (ITF) sprendžiant patvirtintas pretenzijas;
  • Duoti praktiškų patarimų ir suteikti praktinę pagalbą jūrininkams, dirbantiems laivuose, kurie plaukioja su patogios šalies vėliava, bei pasikonsultavus su atitinkamomis profesinėmis sąjungomis suteikti praktinę pagalbą jūrininkams, kurie dirba su savo šalies vėliava plaukiojančiuose laivuose;
  • Šviesti jūrininkus apie tai, kuo naudinga priklausyti profesinei sąjungai, ir įgalinti juos imtis atitinkamų veiksmų, kad padėtų patys sau;
  • Tikrinti, ar neįvyko nelaimingų atsitikimų, kurių metu buvo sužeisti ar žuvo jūrininkai, atlikti tokių nelaimingų atsitikimų tyrimą ir, glaudžiai bendradarbiaujant su sekretoriatu, spręsti visus klausimus, susijusius su pretenzija/ieškiniu dėl susižalojimo ar mirties atvejo;
  • Siekti ir užtikrinti maksimalų informacijos apie patogios šalies vėliavas viešumą tiek vietiniu, tiek šalies mastu, taip pat paskelbti su tam tikrais laivais susijusias žinomas problemas ir apie Tarptautinės transporto darbuotojų federacijos (ITF) vykdomas kampanijas dėl laivų, plaukiojančių su patogios šalies vėliavomis;
  • Tarpininkauti tarp jūrininkų, laive dirbančių vadovų, uosto darbuotojų profesinės sąjungos ir Tarptautinės transporto darbuotojų federacijos (ITF) sekretoriato tais atvejais, kai pažeidžiami ITF patvirtintų sutarčių krovinių krovos sąlygų reikalavimai.

 

ITF Inspektoriaus Lietuvoje kontaktai:
Andrej Černov
Mob.:   +370 699 28198;
E-mail: chernov_andrey@itf.org.uk