LJS parama nariams

PARAMOS TEIKIMO LIETUVOS JŪRININKŲ SĄJUNGOS NARIAMS TVARKOS APRAŠAS

PAŠALPOS

LJS materialinė pašalpa skiriama:

  • LJS nariams, kurie įstojo į LJS ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių, turi galiojantį nario bilietą ir reguliariai moka nario mokestį.
  • LJS etatiniams darbuotojams.
  • LJS nariams, atleistiems nuo nario mokesčio mokėjimo.

Pašalpai gauti reikia LJS administracijai pateikti rašytinį prašymą ir faktines aplinkybes patvirtinančius dokumentus.

Aplinkybės, dėl kurių išmokamos pašalpos:     Išmokų dydis:
LJS nariui mirus ar žuvus (parama išmokama vienam iš nario artimųjų) 1000,00 Eur
LJS nario artimųjų (tėvai, sutuoktiniai, nepilnamečiai ir/ar išlaikomi vaikai) mirties atveju 500,00 Eur
Ligos, kuri tęsiasi ilgiau kaip vieną mėnesį, atveju 600,00 Eur
LJS nariui, patyrusiam gaivalinės stichijos ar kitos nelaimės padarinius (gaisras, potvynis, buto apiplėšimas ir pan.)

Konkreti suma nustatoma LJS Tarybos posėdyje atskiru sprendimu, atsižvelgiant į patirtą žalą.

DOVANŲ KORTELĖS

LJS nariams, kurie išbuvo LJS gretose ne mažiau kaip 12 mėnesių, turi galiojantį nario bilietą ir reguliariai moka nario mokestį, bei etatiniams darbuotojams, sukakus 20 metų (toliau kas 5 metai) skiriama 50,00 (penkiasdešimt) eurų vertės dovanų kortelė.

Tvarkos aprašas patvirtintas LJS Tarybos posėdyje 2023-07-13 Protokolas Nr. 6.

Tvarkos aprašas įsigalioja nuo 2023 m. liepos 13 d.