Smiltynėje pagerbtas kapitono L. Stulpino atminimas

Šiandien jūrinė bendruomenė rinkosi į Smiltynę, senąsias Kopgalio kapinaites, kuriose palaidotas pirmasis nepriklausomos Lietuvos Klaipėdos uosto kapitonas Liudvikas Stulpinas. Paminėti šio kapitono mirties metines susitelkė Lietuvos jūrininkų sąjungos, Jūrų kapitonų, Jūros veteranų asociacijų, jūrinių organizacijų ir su jūra susijusių mokymo įstaigų, Klaipėdos m. savivaldybės atstovai, svečiai iš Telšių – krašto, kuriame Liudvikas Stulpinas gimė ir užaugo.   

„Šiandien sukanka 88 metai, kai Liudvikas Stulpinas išėjo iš šio pasaulio. Paskutinis šio žymaus jūrininko noras buvo atgulti Kopgalio kapinaitėse, kuriose iš vienos pusės yra girdimas jūros ošimas, o  iš kitos – atsiveria marios, uostas ir jame plaukiantys laivai.  Tai ypatingai reikšminga asmenybė, kuri yra svarbi ne tik Klaipėdai, bet ir visai Lietuvai. Liudvikas Stulpinas dėjo visas pastangas stiprinant Lietuvos laivyną, kuriant Klaipėdos uostą, formuojant jūrinės valstybės identitetą, šis žmogus buvo ir Lietuvos jūrininkų sąjungos garbės pirmininkas. Už nuopelnus plėtojant Lietuvą, kaip jūrų valstybę 1929 m. jis buvo apdovanotas IV laipsnio Gedimino ordinu“, – pasakojo ilgametis Lietuvos jūrininkų sąjungos vadovas Petras Bekėža.

Pagerbti Liudviko Stulpino atminimą Kopgalio kapinaitėse jūrinė bendruomenė renkasi kelis kartus per metus – niekada nėra pamirštama čia apsilankyti gruodžio 4-ąją – kapitono gimimo dieną, taip pat pirmasis nepriklausomos Lietuvos Klaipėdos uosto kapitonas tradiciškai pagerbiamas ir per kiekvieną jūros šventę.