PAREMKITE MŪSŲ VEIKLĄ 0,6% SUMOKĖTO GPM!

Lietuvos gyventojai, deklaruodami pajamas, kiekvienais metais gali skirti paramai dalį sumokėto GPM (Gyventojų pajamų mokesčio) nuo jų gaunamo darbo užmokesčio, dividendų, individualios veiklos pajamų ar pelningai parduoto turto.
Šiemet iki gegužės 1 d. Jūs galite  0,6 %  nuo savo sumokamo Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) nukreipti ne į šalies biudžetą, kurio lėšas paskirstys politikai, o tiesiogiai profesinei sąjungai, kuri rūpinasi ir kasdien kovoja dėl jūrininkų bei susijusių su laivyba ir laivų aptarnavimu darbuotojų socialinių, darbo ir poilsio sąlygų gerinimo Lietuvoje ir užsienyje.

Tai Jums nieko nekainuoja, o bendram reikalui reiška daug!

Kuo Lietuvos jūrininkų sąjunga bus stipresnė, tuo daugiau teisininkų ir ekspertų ji galės pasitelkti į pagalbą ir sėkmingiau apginti jūrinio sektoriaus darbuotojo teises, svarstant įstatymus bei poįstatyminius aktus LR Seime, LR Vyriausybėje, ministerijose, Trišalėje taryboje ar sudarant kolektyvines sutartis su darbdaviais, o ištikus nelaimei, suteikti ir materialinę pagalbą.

Jūsų parama Lietuvos jūrininkų sąjungai prisidės ne tik prie esamų jūrininkų ir uosto darbuotojų teisių gynimo bei darbo sąlygų gerinimo, bet ir prie būsimų jūrininkų ugdymo ir bendrai prie jūrininko profesijos populiarinimo ir šalies jūrinio identiteto stiprinimo.

Iš anksto tariame didelį AČIŪ už Jūsų paramą Lietuvos jūrininkų sąjungai (įm. kodas 190724082).

Kaip skirti paramą Lietuvos jūrininkų sąjungai – 0,6% nuo sumokėto GPM?

Skirti dalį sumokėto Gyventojų pajamų mokesčio galima pateikiant prašymą (forma FR0512) tik elektroniniu būdu per VMI Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS) https://deklaravimas.vmi.lt  (Instrukcija_kaip skirti paramą profsąjungai)

Atkreipiame dėmesį, kad:

  • parama profesinei sąjungai (Lietuvos jūrininkų sąjungai) nekonkuruoja su kitais paramos gavėjais, nes šią 0,6 %  GPM dalį leidžiama skirti TIK profesinėms sąjungoms;
  • skirti paramą (pildyti formą FR0512) gali tiek gyventojai, kurie yra pateikę metinę GPM deklaraciją, tiek gyventojai, kuriems pateikti GPM deklaraciją nėra privalu;
  • prievolę deklaruoti gautas pajamas turintys gyventojai turi tai padaryti iki gegužės 1 dienos, antraip prašymas pervesti paramą nebus patenkintas;
  • jei esate jūrininkas, kuris dirba laivuose su ES šalių vėliava ir nemoka GPM, paskatinkite skirti paramą savo šeimos narius, kurie dirba ir moka GPM.

Iškilus papildomiems klausimams, galite kreiptis tel.nr. +370-46-410448, el.p. info@ljs.lt  arba tiesiogiai į VMI.

Mūsų stiprybė – vienybėje!