Kviečiame siūlyti pretendentus jūrinės kultūros apdovanojimui „Albatrosas” gauti

Jūrinės kultūros koordinacinė taryba prie Klaipėdos miesto tarybos kviečia siūlyti pretendentus Klaipėdos miesto jūrinės kultūros apdovanojimui „Albatrosas” gauti.

Apdovanojimo tikslas – pagerbti  jūrinės kultūros srityje dirbančius žmones ir organizacijas.

Apdovanojimu įvertinami reikšmingiausi praėjusių kalendorinių metų darbai jūrinės kultūros srityje: jūriniai socialiniai projektai, jūriniai kultūriniai projektai, jūrinės grožinės, mokslinės literatūros leidiniai, marinistinės žurnalistikos darbai. Teikėjų iniciatyva gali būti teikiami ir kiti su jūrine kultūra susiję siūlymai.

Pretendentai apdovanojimui siūlomi pateikiant raštu, el.paštu arba per El. paslaugą (Elektroninės valdžios vartai) užpildytą Teikimo formą, kurioje pateikiami duomenys apie pretendentą ir nurodoma, už kokius darbus jis teikiamas.

Pretendentus siūlyti gali fiziniai ir juridiniai asmenys.

Pasiūlymai dėl apdovanojimo priimami iki 2023 m. kovo 6 d. (imtinai).

Pasiūlymai dėl apdovanojimo pateikiami:

Pasiūlymus apdovanojimui teikiant internetu, užsisakoma El. paslauga Savivaldybės interneto svetainėjewww.klaipeda.lt > Viešosios paslaugos > Pretendentų teikimas Klaipėdos miesto jūrinės kultūros apdovanojimui „Albatrosas“.

El. paslaugos užsakymo instrukcija

Teikimo forma

APDOVANOJIMO „ALBATROSAS“ NUOSTATAI

Kontaktinis asmuo:  Kultūros skyriaus vyr. specialistė Raimonda Mažonienė,  el.p.raimonda.mazoniene@klaipeda.lt.,  tel. (8 46) 39 61 74

Daugiau informacijos:
www.klaipeda.lt->Naujienos->Jurines-kulturos-apdovanojimai->Albatrosas
www.klaipeda.lt->Gyventojams->Kultūra->Apdovanojimai
https://www.klaipeda.lt/lt/kultura/apdovanojimai/jurines-kulturos-apdovanojimas-albatrosas/8072