Startavo LJS derybos su AB DFDS Seaways dėl kolektyvinės sutarties atnaujinimo

2021-10-04 LJS derybinės grupės atstovai: LJS pirmininkas Petras Bekėža (derybinės grupės pirmininkas), LJS pirmininko pavaduotojas Andrejus Černov, LJS DFDS Seaways skyriaus pirmininkas Sergėjus Paivin ir LJS pirmininko padėjėja-teisininkė Erika Statkienė, susitikime dėl kolektyvinės sutarties atnaujinimo, aptarė aktualius kolektyvinių derybų organizavimo klausimus.
Susitikimo metu diskutuota apie jūrininkų darbo užmokesčio didinimo galimybes, tvirtinimo darbų įkainių peržiūrėjimą, darbo ir poilsio laiko organizavimą laivuose, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus ir jų tinkamą įgyvendinimą, socialinės partnerystės rėmimo priemones, padedančias išvengti kolektyvinių darbo ginčų bei kitas šalims svarbias darbo, socialines ir ekonomines sąlygas.
Kolektyvinių derybų šalys susitikime susitarė dėl kolektyvinių derybų eigos: kolektyvinių derybų pradžios, numatomos trukmės, tvarkos, organizacinių klausimų, esamos kolektyvinės sutarties priėmimo už pagrindą, pateikiant pataisas ir papildymus, bei kitos informacijos, būtinos kolektyvinės sutarties atnaujinimui, pateikimo organizavimo.