Informacija apie LJS Tarybos posėdį 2021-09-22

2021 m. rugsėjo 22 d. (trečiadienį) 16 val. LJS būstinėje (Vilties g. 6) vyko LJS Tarybos posėdis.
LJS Tarybos posėdžio metu buvo aptarti klausimai susiję su Lietuvos vandens transporto darbuotojų profesinių sąjungų federacijos veikla ir jos ateitimi. LJS Tarybos bendru sutarimu siūloma federaciją likviduoti. Posėdžio metu LJS Tarybos sprendimu buvo pritarta Klaipėdos miesto bėgimo sporto klubui “Gintarinė jūrmylė” skirti paramą rekordą pagerinusiems arba nugalėjusiems bėgimo dalyviams. Pritarta paramos skyrimui Klaipėdos miesto draugijai vaizdo kameros įsigijimui švietėjiškiems projektams įgyvendinti bei jūrinės veiklos propagavimui.
LJS Tarybos posėdyje aptartas ir patvirtintas ataskaitinės konferencijos reglamentas, nuspręsta ataskaitinę konferenciją organizuoti 2021 m. lapkričio 27 d.
LJS Tarybos posėdžio metu buvo pristatyti LJS Tarybos darbo grupės pasiūlymai dėl pašalpos ir dovanų skyrimo Lietuvos jūrininkų sąjungos nariams bei etatiniams darbuotojams. Pritarta pašalpų bei dovanų dydžių keitimui ir įteikimo procedūrų koregavimui. Nutarta pratęsti klausimo svarstymą kitame posėdyje ir patvirtinti skyrimo tvarką. Pristatyta informacija apie ankstesnių sprendimų vykdymą bei aptarti tolimesni LJS veiksmai.